MIS ON SK100

MIS ON SK100

2009. aastal loodud MTÜ Spordiklubi 100 (SK100) on mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on spordielu arendamisele suunatud spordiürituste, treeningute ja koolituste korraldamine, vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine ning spordi viljelemine tervisespordist võistlusspordini. Korraldame spordiüritusi ja koolitusi nii meie enda klubi liikmetele kui ka laiemale sihtrühmale, kelleks on nii Eesti kui välisriikide orienteerumishuvilised. SK100 on üks aktiivsemaid orienteerumisklubisid Põhja-Eestis, mis koosneb peamiselt noortest orienteerujatest vanuses 20-35.

 

SK 100