Klubist

PROJEKTID


EAS-i rahvusvaheliste ürituste ja konverentside projekt

01.01.2013 – 01.09.2013 EAS-i rahvusvaheliste ürituste ja konverentside projekt. Antud projekti peamisteks väljunditeks olid välisriikidele suunatud turundustegevused, eesmärgiga suurendada meie klubi poolt korraldatavate võistluste rahvusvaheliste.. Loe rohkem

Loe rohkem

MTÜ Spordiklubi 100 arenguhüpe

01.05.2015 – 31.08.2016 viis SK100 ellu projekti MTÜ Spordiklubi 100 arenguhüpe, mida rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetussummaga 12 000 eurot. Arenguhüppe projekti raames püstitatud eesmärgid:.. Loe rohkem

Loe rohkem
Lisaks on spordiklubi igal aastal edukalt läbi viinud vähemalt ühe Eesti Kultuurkapitali kehakultuur ja sport sihtkapitali projekti.