Jõulujooks 2022 case study

JõULUJOOKS 2022 CASE STUDY

Peakorraldaja Tomi-Andre Piirmets’a nägemus Jõulujooksu planeerimise protsessist ning võimalikest lahendusviisidest rajal.

 

Kui klassikaline orienteerumine on õiges järjekorras kontrollpunktide läbimine standarditele vastava orienteerumiskaardi abil, siis 2016. aastal esimest korda toimunud Jõulujooks on seda aastate jooksul tugevalt murdnud. Jõulujooksu tunnuseks on olnud seikluslik, modifitseeritud kaardid (näiteks ortofotod, ajaloolised kaardid, mäluorienteerumine jne) ja kostümeeritud osalejad. Minu jaoks on olnud oluline luua tasakaal klassikalise orienteerumise ning seikluslikus formaadis (sel korral isegi fantaasiamaailmas) liikumise vahel – ühest küljest soov pakkuda seikluslikku elamust, aga samas jääda piisavalt arusaadavaks liigsete metafoorideta. Selleks, et muuta mõne jaoks igav orienteerumine põnevaks ning teha sellest ka orienteerumiskaugetele inimestele põnev väljakutse sai sel korral mindud lisaülesannetega rohkem sisupõhiseks – iga kontrollpunktide vaheline liikumine on seotud justkui mingisuguse storytelling osaga. Selliselt saame sporti muuta populaarsemalt ka väikeste lastega perede jaoks. Sellest nüüd järgemööda lugeda saadki.

 

Lisaülesanne 1 – Jõulumemme ristsõna
18. detsembril Manufaktuuri kvartalist alguse saanud Jõulujooksul oli sel aastal eellugu. Kaduma oli läinud jõulusaan ning osalejad asusid selle otsinguretkele. Need kes 2021. aasta detsembris Jõuluseikluse rajal käisid said ka selle proloogis osaleda, mis jutustas samuti jõulusaani kaduma minekust. Enne veel, kui päris otsinguga alustada sai, siis stardiülesandena pidid osalejad ära lahendama jõulumemme ristsõna (ta on selles vägagi kirglik). Selleks, et retk ristsõna taha ei jääks oli maastikule paigutatud kokku 8 vihjepunkti, kust osalejad said kirja panna ristsõna õige vastuse. Nii et kui mõistus ei võtnud, siis võtsid jalad.

    

 

Lisaülesanne 2 – Maadeavastajad

Järgmiseks jõudsid osalejad veel seni avastamata piirkonda, kus olid käinud vaid maadeavastajad. Nii tuli kontrollpunktides KP2-KP5 enda kaarti täiendada selliselt, et raja edasine läbimine võimalik oleks. Kusjuures täiendatud kaardi osas toimuski ristsõna õigete vastuste kontroll, sest punkte tuli läbida vastavalt punastele ruutudele tähestikulises järjekorras. Kõige lihtsam olnuks teha ringid ruudustiku kõrval olevale tähestikule või legendis ära märkida millised kontrollpunktid läbida tuleb ning seejärel kaardil need ühendada.


 

Lisaülesanne 3 – Saani õhulend

Kui õhus oli tunda juba saani õhulennu hõngu, sattusid osalejad mereäärsesse piirkonda- avastamata piirkonna tagusele platsile, kuhu polnud ka maadeavatajad sattunud. Just sealt lendaski teadaolevalt saan viimast korda üle enne juhitavuse kaotamist. Viimased saanilt tehtud fotod aitasid osalejatel teekonda jätkata.


 

Lisaülesanne 4 – Külajutud

Nagu igas väiksemas külas ikka levib kõik juhtunu nagu kulutuli. Külaelanikud olid teadlikud nii saani kadumisest kui ka sellest, et just seal piirkonnas kasvab üks kummaline puu. Puu, kus ripuvad jõulukompassid, mis näitavad suunda jõulusaanile. Ehkki need külaelanikud ei öelnud selgelt välja, kus selline puu asub jagasid nad lahkesti enda igapäevase jalutuskäigu trajektoori ning lihtsustavat vihjet kus jõulukompassi puu leida võiks. Selliselt oli osalejatel 3 erinevat lahendusviisi: 1) võtta lihtsalt ühe külaelaniku teekond ning joosta see läbi lootuses üles leida õige puu 2) leida külaelanike teekondadest ühisosa, sest kõik nad on seda puud näinud 3) lugeda külaelanike poolt antud lisavihjeid ning teha selle pealt loogiline järeldus. Just seda moodust kasutasidki nii mõnedki osalejad ning viies kokku, et sealt avaneb kena vaade ning kohale jõudmine võtab hingeldama – võis eeldada, et kirjeldatav puu asub just küla kõige kõrgemas tipus. Nende järeldus oli õige.


  

 

Lisaülesanne 5 – Jõulukompass

Jõudes kirjeldatud künka otsa avanes sealt lisaks kaunile vaatele ka vaade ehitud üksikule kuusele ning selle alla poetatud jõulukompassidele. Nii pidi iga osaleja kaasa võtma ühe puidust jõulukompassi ning juba järgmises punktis seda vastavalt juhistele kasutama. Asetades puidust medaljoni vastu punktis olevat kaarti näitas kuuse medaljoni kuuse tipp justnimelt järgmise kontrollpunkti asukohta ning nii kuni jõulusaani leidmiseni. Selliselt sai osaleja rajalt kaasa meenemedali, mida on kusjuures võimalik kasutada – ehtena kuuse peal, uhkustamiseks näidatava medalina või hoopis kuumaalusena teetassi all.


 

Lisaülesanne 6 – Jõulusaan

Kopli kalmistupargile lähenedes oli juba kaugelt näha punastes kostüümides ringi sagivaid inimesi. Tõepoolest jooksid osalejad pargis ringiratast, kuid nende sekka olid eksinud ka mõned põhjapõdrad (Rudolph, Blitzen, Comet ja Dasher) keda osalejad taga otsisidki. Jõulusaani juurde jõudes avanes eest tühi jõulusaan, kuid moodsatel aegadel on moodsad lahendused ning nii oli iga põhjapõder varustatud GPS jälgimisseadmega. Nüüd tuli vaid saanile kinnitatud ekraanilt vaadata põdra reaalajas asukohta ning nad legendis väljatoodud õiges järjekorras kokku koguda. Kahjuks oli osalejate hulgas ka neid kes legendi nii hoolikalt ei jälginud, ehkki olime lisainfos seda korduvalt toonitanud. Rõõmu jagus ka teistele pargikülastajatele, kes põtradega koos pilte teha soovisid.


 

Läbipääsuväravad

Jõulujooksu üheks olulisemaks tunnuseks läbi aastate on olnud just osalejad ning nende kostüümid. Rõõm on olnud näha osalejate out of box mõtlemist ning väga leidlikke kostüüme. Selleks, et kostüümide kandmist soodustada oleme varasematel aastatel andnud kostüümikandjatele ajalise eelise (5 minutit edu lõpptulemustest), kuid tehniliselt on see korraldajale lisatöö ning lõpptulemus ei selgu esimese osaleja lõpetamisel. Selliselt sai sel korral toodud sisse uudne idee lahendada seda läbipääsuväravatega – väravad, kust pääsevad üksnes läbi kast täieliku kostüümiga või vähemalt jõuluelemendiga osalejad.

 

Lisaülesanne 7 – Labürint

Lõpu eel ootas osalejaid ees Balti Manufaktuuri endisesse hoonesse loodud labürindi rägastik. Pisut hämaratesse ruumidesse lõime tehislikest takistustest raja, mis sundis osalejaid langetama kiireid valikuid kumbalt poolt punktile läheneda. Tihedas lõpuheitluses võis just labürindi osa saada osalejale tulemuse mõttes saatuslikuks.

Järgmise aasta üritus toimub 17. detsembril, kuid toimumisasukohta hoiame seni veel saladuses.
2023 Jõulujooksu FB üritus

 

Vaata ka erinevate radade rajakaarte ning tulemusi:

Pikk rada
Keskmine rada
Lühike rada

Tulemused
Fotod